. Základní pohyby ve Wing Chun Kung Fu Mo Lum | Sebeobrana Beroun

Základní pohyby ve Wing Chun Kung Fu Mo Lum

Toto schéma je sepsáno velmi stručně. Je základním kamenem / sebeobranou / bez udání dalších cviků v daných bodech, kterých je bezpočet.

Je vám zcela jasné, že uvedené pohyby nejsou identické ve všech školách Wing Chun, a proto neberte následující popis jako pravidlo.

Teorie centální linie: Sheun Men – Chung Men – Har Men

a) Základní postoje a kroky
Yee Chee Kim Yeung Ma Bo – Sze Ng Ma Bo – San Kok Bo,
Bic Bo – Bil Bo – Dui Kok Ma Bo – San Kok Bo Faat

Ve Wing Chun Kung Fu, nepoužíváme tolik různých druhů postojů a kroků, jako ostatní Čínské styly a systémy. Dá se tedy říci, že si ve Wing Chun Kung Fu, beze zbraně, vystačíme se třemi postoji, které jsou nezvykle vysoké. Z těchto vyšších postojů je možné vykonávat ty samé pohyby, jako u postojů nížších / hlubokých / a navíc jsou bezesporu mobilnější. Studenti musí být schopni rychle reagovat a rychle se pohybovat. Pro toto pecifické postavení nohou ve Wing Chun Kung Fu platí, že jen málo využíváme krok zpět. Je prostě výhodnější používat kombinaci přímých, a bočních kroků v prostoru se správnou obranou centrální limie, vybočením útočníka spolu s bočními kroky – a následným tokem Tsuen Ging výbušné energie rukou, se tak stává Wing Chun velice účinným.

b) Základní pohyby rukou a nohou
Lay Kuen: Pasivní pohyby rukou = reakce na pohyby rukou a nohou protivníka
Ji Beng Gong Yan Sao + Kirk = Pohyb rukou a nohou

Man sao – Wu Sao
Tan Sao – – Pak Sao
Bong Sao – – Jam Sao
Gum Sao – – Lan Sao
Kan Sao – – Kwan Sao
Gao Sao – - Gwat Sao
Huen sao – Larp sao

Jip Sao = navázání kontaktu s ůtočníkem

Pak Kirk – Bong Kirk
Tan Kirk – Yap Kirk

Základní údery / Da Sao: údery rukou

Chau Kuen – pronikání
Yat Chi Chung Kuen – Lin Wan Kuen
Chuen ( jut ) Ging Kuen – Fak Sao
Tsun Sao – Chong Sao
Yan Cheung – Kwai Yarn
Dai Sheung – Liang Sao
Jao Sao – Fa ting Sao

Základní kopy, Ba Kirk /

Fook Kirk – Oi Mun Sou Kirk
Chik kirk ¨ – Noi Mun Sou Kirk
Yam Kirk – Tan Kirk
Bong Kirk – Shin Kirk
Chuen Sum Kirk – Wang Kirk
Chuk Kirk – Yap Kirk

Ve Wing Chun se nepoužívají žádné vysoké kopy, kopy ve výskoku ani žádné otočky. Také arzenál kopů není tak veliký, jako u ostatních stylů. V podstatě používáme tři druhy kopů a jejich kombinace k ničení dolní poloviny těla protivníka.

Chi Sao ( lepkavé ruce )
Trénink probíhá hlavně prostřednictvím jedinečné metody Chi Sao, která neučí pouze použít principy, teorie a Wing Chun aplikace v praxi, ale také Kum Kok studenta které rozvíjí odpovídající reflexy. Principy a teorie Wing Chun využívají co nejkratší možnou vzdálenost k dosažení cíle. A použít v obraně i protiútoku výbušnou energii Tsuen Ging

To, čím se Wing Chun liší od ostatních stylů a systémů, to, co ho dělá tak jedinečným a výjmečným, je metoda cvičení Chi Sao. / lepící se ruce / jež se proslavila po celém světě.
Zatímco se žáci ostatních stylů a systémů spoléhají na pevně nacvičené bojové kombinace obranných a útočných pohybů a technik, metoda Chi Sao učí studenty, reagovat a bojovat zcela spontánně, vždy podle daných možností a situace.

V reálném boji na ulici, nikdo nemůže předvídat, jaký pohyb útočník provede, nelze ani použít předem nacvičenou a připravenou bojovou kombibaci obranných pohybů a technik. To platí pouze ve výjmečných případech, a kdy se navíc takový obránce musí notně spoléhat na štěstí, nebo na to, že útočník je slabší. Ale, napadne v reálné sebeobranné situaci slabší silnějšího ?

Proto se studenti nespoléhají na žádné náhody nebo štěstí, a místo toho, se věnují cvičení, které jim zaručí, že v dané reálné situaci budou adekvátně reagovat, aniž by museli při tom přemýšlet jaký pohyb či techniku mají vlastně použít.

Věnujeme metodě cvičení, která, nám, ve chvíli, kdy navážeme kontakt s protivníkem, umožní, aby naše ruce a nohy, reagovaly sami, reflexivně. Toto cvičení se jmenuje Chi Sao, – duše Wing Chun kung fu.

Student který neumí pohyby daných forem použít v Chi Sao, nepraktikuje Wing Chun!!!

Chi Sao používáme na rozvíjení citlivosti rukou a tím dokážeme vycítit záměry a pohyby protivníka, jak se bránit s co nejmenším počtem pohybů a minimálním úsilím a kontrolovat pohyby protivníka. Nejsou stanoveny pozice, cílem je útočit ze všech úhlů. Protivník musí na náš protiútok okamžitě reagovat a přesměrovat svůj vlastní útok.

Každý student musí pochopit důležitost a použití této jedinečné metody, neboť Chi Sao, tvoří most mezi formou a technikami boje, a nikdo z nich, se ještě nenaučil bojové aplikace dřív, aniž by se nenaučil a neosvojil základy cvičení Chi Sao.

Tzn. formu sparringu, provedení principů v praxi aplikací, ve kterém procvičujeme základní a pokročilé útočné i obranné pohyby. Dané pohyby a principy systému se různě kombinují, a mají za úkol naučit studenta podvědomě reagovat na směr, intenzitu, směřování síly a úderů protivníka, využít svádění, přesměrovánía přerušení síly protivníka, či se jí podvolit a přidat svojí, jsou-li ruce obou soupeřů v kontaktu. / Jip Sao /
V pozdějším výcviku již nejsou stanoveny pozice, pohyb všemy směry, uvolněně, a s věškerými údery, kopy, páčením atd., s pružinovým pnutím rukou směrem na protivníka, na jakoukoli část těla je-li v kontaktu.

Chi Sao – jednoruční – dvouruční – ruka křídlo – zkřížené – rovnoběžné a sebeobrana k podrobení, je jedinečná vědecká metoda bojového cvičení a jediná cesta k rozvoji reakce, citu, koordinace, výbušné síly, přesnosti a rovnováhy, k ovládnutí vlastních bojových aplikací.

Daan Chi Sao – Poon Chi Sao
Bong Chi Sao – Sheung Chi Sao
Kuo Chi Sao -Tang Chi Sao

Chi Kirk
Jedna z nejvyšších forem cvičení Chi Sao, je zvládnutí bojového Kuo Sao Chi Sao a Chi Kirk cvičení, na vyvinutí reakcí a citu nohou. Studenti musí spontánně a pasivně reagovat jak rukama, tak i nohama. Pouze útoky jsou aktivní. Cvičení / nohama / Chi Kirk, není tak obsáhlé, jako Chi Sao, ale co do náročnosti se mu úplně vyrovná. Práce s těžištěm těla studenta, jak jeho vlastním, tak soupeře, zaměstnává studenty víc, než provádění vlastních pohybů. Chi Sao, Daan Chi Sao, Poon Chi Sao až po Kuo Sao a Chi Kirk… Je duše Wing Chun Kung Fu Mo Lum systému. Proto mu všichni věnujeme mnoho času a energie.
Chi Sao je ta nejlepší cesta, k jeho dokonalému zvládnutí. Cvičení Chi Sao a Chi Kirk, školí naše reakce, reflexy, obranyschopnost, ale i schopnost efektivně sami zaútočit.
Dalším krokem je cvičení Chi Sao a Chi Kirk,a s aplikacemi Lat Sao, na dřevěné figuríně. Tento trénink zvyšuje propojení dolní a horní poloviny těla, a snižuje těžiště k provádění kopů a jejich kombinací určenýných k destrukci dolních partií těla protivníka. …….
Celá výuka Wing Chun Kung Fu Mo lum směřuje k tomu, aby se ruce, nohy a chůze stali na sobě nezávislými. Jen tak můžete dokonale ovládat bojovou praxi svého systému. Pomůckou jsou vám Kueny / formy / beze zbraní a dřevěný panák.
Teorie ,,nezávislosti,, je brána ke schopnosti člověka otevřít se systému Wing Chun Kung Fu Mo Lum.

  • Nuk Sao - nácvik sebeobranných aplikací k podrobení
  • Lat Sao - instinktivní bojový program sebeobranných aplikací, bez ohledu na trénink nebo bojovou realitu.

Bližší vysvětlení všech principů, Chi Sao, úderů a kopů zde není možné. Internet totiž nemůže vysvětlit, naučit a ani ukázat správnou linii úderu, pohyb těla, umístění loktů, ramen, kyčlí, použít výbušnou sílu, sebeobranné nebo bojové aplikace atd. Nebo dokonce nahradit učitele nebo instruktory WLC, a ATC. Je bláhové myslet si opak.