. Z historie kung-fu | Sebeobrana Beroun

Z historie kung-fu

Pokud něco víš, pověz to, pokud nevíš, přiznej to.
To je pravé vědění…
(čínské přísloví)  

Bojová umění jsou v čemsi jedinečná, cvičíte se ve válečném umění, ale usilujete o konečný cíl, kterým je hledání vnitřního klidu a míru. A právě hledání vnitřního míru je podstatou tradičních čínských bojových umění „kung-fu“- dědictví  čínské kulturní tradice.

Bojová umění mohou mít pro každého člověka jiný význam, každý však očekává něco jiného. Jedni v těchto uměních spatřují vynikající způsob dosažení síly a fyzické kondice. Jiní považují bojová umění za ideální způsob sebeobrany v tomto století násilí. Nebo ve stále více proklamované podobě zdravotní prevence. Ale ať už si lidé slibují cokoli, tato tradiční čínský bojová umění však mohou znamenat i mnohem více. Mohou vám ukázat „cestu k poznání“, překročit vlastní slabosti a přílišnou pýchu. Záleží jen a jen na vás, jak daleko budete putovat a čeho dosáhnete. Žijeme v době, která na nás klade obrovské nároky, moderní svět zvyšuje svůj tlak a požadavky a stále více lidí hledá tichý střed míru, aby se ubránili zhroucení. O to více mají svá opodstatnění tradiční čínská cvičení, která mohou „modernímu“ člověku ve stresujícím světě nabídnout klidné útočiště, osvěžení těla a obnovení ducha. Stačí jen trochu chtít.

 

Tajemství „Tai Ji Quan“ kung-fu

Prostým přeložením znaků z nichž se výraz „taičičuan“ skládá, je interpretace vycházející z termínu „Tchaj-čch´, též tchaj-ti, tai ji“.

Tchaj-čch´, Tchaj-ti, Tai Ji je symbolem pro jevově protikladné formy univerzálních energií „jin a jang“, projevem a souhrou sil, budování a rozpadu světla a tmy, energie a hmoty. „Tai Ji“ nesymbolizuje jen polaritu životních forem, ale také rytmické proměny jin  v jang. Úměrně tomu, jak přibývá síly jang (světl), musí síla jin (tma) ustoupit a naopak. Každá z těchto sil obsahuje i sílu opačnou a nedokáže ji nikdy zcela potlačit. Tato změna způsobuje proměny energie. Bez ustání se střídá teplo a chlad, nádech a výdech, růst a rozpad atd.

Symbol „Jin“ se může otvírat a zavírat a tak přijímat energii, stahování a zklidňování, zakořeňování a obracení se do nitra, to jsou pohyby „Jin“

Symbol „Jang“   jeho pohyby spočívají v dynamickém  a prudkém směřování vpřed, rozvíjením nahoru a usilováním rozšiřovat se navenek.

„Jin“ bývá ztotožňováno s intuicí, sensitivitou a ženskostí (v určitých situacích je lepší moudře vyčkávat, než se hnát vpřed). „Jang“  vede energii dál, je symbolem analytického myšlení, aktivitu a mužský princip.

„Tchaj-čch´, Tchai-ti, Tai Ji“  symbolizuje neuchopitelný zdroj všeho bytí, počátek i konec otevřený, v obou směrech se vzájemně překrývají (vesmír). Prázdný kruh „wu-ji“ je symbolem ničím neomezené přítomnosti energie Qi (čchi).

Quan (Čchuan, Chuan) znamená pěst, „Tai Ji Quan“, podle volného přeložení znamená „Pěst velkého počátku“. Tai Ji Quan kung- fu je v podstatě taoistická praxe harmonizace kladných a záporných slil Jinu a a Jangu, sjednocování mysli, těla i ducha, splynutí s přírodou a vesmírem kolem sebe, prostřednictvím ustálených sestav pohybů a cviků tradičního čínskéjho bojového  umění „Tai Ji Quan Kung fu“ a které se nazývají formy.

Forma

Od svých počátků (dyn. Ming, 13.-17. stol.n.l.) se „Tai Ji Quan“  vyvinul do několika hlavních směrů. Za posledních sto let se styly „Tai Ji“ rozvětvily do čtyř hlavních skupin „Čchen, Yang, Wu a Sun“. V roce 1956 se shromáždili velcí mistři „Tai Ji Quan kung fu“ a vytvořili cvičení , které nazvali „krátkou formou 24 kroků“. Forma obsahuje pohyby i z jiných forem stylu „Yang“, bez jakýchkoliv  opakování, které obsahují jiné formy „Tai Ji“. Tato krátká „forma 24 kroků“ je nejrozšířenější a nejoblíbenější a v současnosti nejznámější „vnitřní“ styl kung fu, která vykazuje všechny tři hlavní rysy Qi Gongu z celé šíře tradičních čínských bojových umění. Tajemství tak velkého úspěchu je prosté. Je to dáno tím, že v jeho upravené formě se mu věnují po celém světě miliony lidí, kteří tento „styl vnitřního kung fu“ charakteristický filozofickým základem učením taoismu v kombinaci s původní přírodní filozofií založenou na osmi trigramech a dvou vzájemně se ovlivňujících silách Jin a Jang denně procvičují jako účinný prostředek ke zlepšení svého zdravotního stavu, fyzické kondice a psychické pohody. Je totiž jedním z výborných pomocných systémů, jak  pro žáky jiných bojových umění, tak i prostředkem k navrácení zdraví lidí nemocných. Její popularita vychází především z jemných terapeutických účinků na zdraví, které jsou stejně prospěšné, jako u dalších verzí „Tai Ji Quan“.

„Tai Ji Quan kung fu“ představuje velkou rodinu. Všichni její příslušníci jsou podřízeni stejným principům, které vznikaly aplikováním zkušeností a moudrosti získaných z čínské filozofie, medicíny, zdravotních cvičení a bojových umění. Tyto principy se obecně vztahují na všechny formy „Tai Ji Quan“ kung fu. Tento velmi propracovaný sebeobranný systém kung fu, který spojuje několik dovedností v jedinou formu, k níž se druží řada neměnných principů a metod, je využívá v bojové praxi velmi reálného bojového stylu.

Dnes se bojová stránka tohoto umění pokládá za druhotnou. Za to se formy Tai Ji soustřeďují na vůli, životní energii a rozvíjení vnitřní síly, taoistická dechová cvičení „Qi Gong“ rozvíjejí energii Qi v těle a bojové umění Tai Ji ji využívá v praxi. „Tai Ji Quan kung fu“ je typem pohybové meditace, zdravotním cvičením zdůrazňující úplnou relaxaci, ohebnost, otevřené vědomí a vnitřní postoj založený na vyrovnanosti, klidu a míru, harmonii ducha i těla. Je to způsob života, cvičení pro zdraví, bojové umění a cesta k filozofické moudrosti.

 

Čchiao-Men „Tai Ji Quan Kung fu“

I. Men

Pohyby „formy Tai-Ji“ by měly být jisté, pevné, lehké, hladké, jemné a pomalé, uvolněné a měkké. Bez rozhodných úderů a rázných skoků.

II. Men

Od zahájení formy jsou pohyby včetně přenášení váhy a pohybu z jedné pozice do druhé úzce spojeny v nekonečný řetěz bez přerušení. Následují jedna za druhou ve vyrovnané a neuspěchané chůzi, jako vznášející se oblaka, či hladce tekoucí vodní proud.

III. Men

„Tai Ji Quan kunf fu“ je jedinečný svojí přirozeností a kruhovými pohyby celého těla, bez přímých a  rovných zakončení a nárazů, což je ve shodě s přirozeným zakřivením tělesných kloubů a tím formovat pohyby dané formy do jemných křivek přirozeného půvabu.

IV. Men

Během cvičení „forem“ jsou v harmonii a jednotě, nejen jednotlivé pohyby a pozice, horní a dolní poloviny těla, tak i vnitřní a vnější principy Tai Ji, ale i dokonalá harmonie těla s pasem, jako hlavní osou a i ruce a nohy následují tělo bez jakékoliv neshody.

V. Men

Při zacvičení celé dané „formy Tai Ji“, jednou nebo dvakrát, nedochází k zadýchání, ale k lehkému zapocení celého těla a pocitu uspokojení. Je to vynikající zdravotní cvičení, vhodné téměř pro každého, bez ohledu na věk, pohlaví, tělesnou konstituci či zdravotní stav.

…………to je Tai Ji Quan Kung fu.

 

Zdravotní působení „Tai Ji Quan kung fu“

Cvičení formy působí na

-         nervový, srdeční, dýchací a cévní systém organizmu

-         látkovou výměnu, zažívací systém, cirkulaci tekutin a imunitní systém

-         kosterní systém, klouby, svaly a šlachy

-         relaxaci organizmu, příliv energie a posílení vnitřních orgánů a tkání

-         fyzickou svěžest, harmonii těla i ducha, ochranu a navrácení zdraví

San Pao Tai Ji Quan Kung fu

I.                    Na prvním stupni školy W.L.C. se žáci učí základní cviky (v obsahu) a pohyby (ve změně) zvládnutí základů: kroků, přecházení, pohyby nohou, postavení těla, tvary a pohyby rukou a zaměření pohledu.

II.                 Na druhém stupni se žáci učí spojování pohybů(huen lien) a koordinaci kruhovým, pružným a s přirozeným půvabem prováděným pohybům dané formy. A věnují svoji pozornost na přechod z jednoho pohybu do druhého a základním principům Tai Ji.

III.               Na třetím stupni školy W.L.C.se žáci učí, že  Tai Ji Quan je formou získávání „od dovednosti k porozumění“. Porozumění znamená vhled do podstaty pohybů, zvládnutí síly a práce s vnitřní energií Qi. Tím, že se vyskytují výklady „Tai Ji Quanu“, které vedou spíše ke zmatení, než k objasnění smyslu pohybu, cvičebního procesu, zvládnutí síly a práce s vnitřní energií. Je logické, že mnoho cvičebních postupů, či pohybů a principů  „Tai Ji Quan“ není zde vhodné zveřejňovat. Ty se předávají pouze za zavřenými dveřmi školy W.L.C. a není možno do nich proniknout kolemjdoucímu……..

 

„Tai Ji Quan Kung fu“ Tchiao-si

I.                    Na prvním stupni se žáci připravují na vědomou kontrolu těla, pohyby rukou a nohou, zvládnutí forem přechodů a postojů bez snahy přizpůsobit svůj dech pohybu cvičení.

II.                 Na druhém stupni se žáci učí sjednocování, prodlužování a zjemňování dýchání s pohybem forem.

III.               Na třetím stupni pracují žáci s hlubokým dýcháním duchovními zdroji pohybu a klidu. Meditaci, dechovým cvičením a práci s vnitřní energií Chin.

IV.              Vliv dýchání lze ostatně měnit vlivem představivosti, i když nelze popřít, že duchovní stránka je nadřazená stránce tělesné. Doporučují čínští mistři napřed tělo připravit a teprve potom se začít cvičit v řízení životní energie Qi, silou představivosti.

 

„TICAO“

Bao Bai Chi, Hei Chun Gong, Zhuang Gong, Pa-tuan Jin, Chan Si Gong, Qi Gong-Nei Gong atd.

Tyto čínské tradiční způsoby pro udržování zdraví a prodlužování života, tak zvané „vnitřní umění“ Qi Gong, které žáci cvičí od samého začátku slouží k probuzení síly celého těla a vnitřní síly, koncentraci, procvičení myšlenky, relaxaci, uvolnění a aktivaci životní energie Qi pomocí dechových cvičení (Tuna) vnitřních forem pohybů (Daoyn) a kombinací dechových a vnitřních cviků. V neposlední řadě je to dobré zdravotní cvičení, které nechybí na řádném tréninku a nezbytná součást každého výukového programu W.L.C..

Qi (čchi) označuje všechny fyziologické funkce člověka a hnací sílu všech vitálních dějů.

Gong označuje aktivitu, pohyb a práci člověka.

„San cchaj“

I. Tchien             – uvolnění vazů, šlach a svalů od ramene k zápěstí

- od kyčle k chodidlu

- od kříže k vrcholu hlavy

II. Kchun            - klesání Qi do dantianu

- čchi dosahuje paží a nohou

- čchi prochází křížem do vrcholu hlavy

III. Žen            - schopnost naslouchání, pocítění síly, porozumění vnitřní síle

- stupeň všemohoucnosti silou bez fyzické energie

„Formy Tai Ji Quan Kung fu“

Do stylu „Yang“ linie Va Lam Ts´ patří tři formy cvičebních sestav.

První formou, kterou se vždy začíná je „Tai Ji Quan 24“ Yang

Druhá forma obsahující techniky stylů Čchen, Yang, Wu a Sun je „Tai Ji Quan 42“

Třetí dlouhá meditativní forma obsahuje pohyby předcházejících dvou forem „Tai Ji Quan 88“

Předložená práce je prováděna (vyučována) hlavním lektorem a instruktorem W.L.C. Va Lam Ts´ p. Josefem Proškem s doslovnou přesností podle čínského originálu skrze osobní dlouholetou a praktickou zkušenost ve cvičení Tai Ji Quan kung fu.

 

Názvy pohybů krátké formy Yang 24

Zahajovací póza

Prohrábnutí koňské hřívy

Bílý jeřáb rozpíná křídla

Oprášení kolena

Hra na loutnu

Couvání s ohnutím paží vzad

Pohlazení pavího chvostu vlevo

Pohlazení pavího chvostu vpravo

Prásknutí bičem

Plující oblaka

Prásknutí bičem

Sáhnutí na koně

Kop pravou nohou

Úder na protivníkovy uši

Obrat a kop levou nohou

Nízká pozice a stoj  na levé noze

Nízká pozice a stoj na pravé noze

Prohození člunku

Bodnutí jehly do mořského dna

Blýsknutí paží

Obrat obrana a úder

Odstrčení protivníka

Zkřížení rukou

Závěrečná póza

 

Názvy pohybů dlouhé formy Tai Ji Quan 42 (Chen, Jang, Wu, Sun Yuan)

 

ZahájeníPohlazení pavího chvostuPrásknutí bičem

Brknutí na loutnu

Oprášení kolena

Úder hřbetem pěsti

Přitažení, odstrčení

Obrana, úder

Odstrčení

Otevření a zavření rukou

Rozpažení

Pěst pod loktem

Obrat s úderem dlaní

Jaspis a prohození člunku

Kop patou pravé a levé nohy

Skrytý úder

Výpad s dlaní podpírající oblohu

Plující oblaka

Úder tygra ve stoji na jedné noze

Kop špičkou pravé nohy

Kop špičkou levé nohyObrat s tlesknutím ruky o kopající nohuKrok vpřed a úder pěstí dolů

Let po úhlopříčce

Prásknutí bičem v nízké pozici

Zlatý kohout stojící na jedné noze

Krok vzad a pronikající dlaň

Prázdný krok s tlakem dlaní dolů

Dlaň podpírající oblohu

Úder ramenem

Obrat a úder hřbetem pěsti

Překročení, úchop a úder

Pronikající dlaň (nízká pozice)

Krok vpřed a sedm hvězd

Krok vzad a osedlat tygra

Obrat a houpající se lotos

Natáhnout luk a vystřelit na tygra

Pohlazení pavího chvostu

Zkřížení

Závěr

 

Názvy pohybů meditativní dlouhé formy Tai Ji Quan 88 (7 hvězd)

 Přípravný postojOtevření

Uchopení pavího chvostu

Jednoduchý bič

Zvednutí rukou

Roztažení křídel bílého čápa

Otření kolena a otočný krok vlevo

Brnkání rukama na loutnu

Otření kolena a otočný krok vlevo a vpravo

Brnkání na loutnu

Vstoupení, odražení a úder

Zdánlivý závěr

Zkřížení rukou

Návrat k hoře s tygrem

Příčné uchopení pavího chvostu

Pěst pod loktem

Klouzání vzad předloktím vlevo a vpravo

Příčný let

Zvednutí rukou

Roztažení křídel bílého čápa

Otření kolena a otočný krok

Jehla na mořském dně

Napadení pažemi

Otočení, postavení bokem a úder

Vstoupení, odražení a úder

Vstoupení a uchopení pavího chvostu

Jednoduchý bič

Mávání rukama jako mraky

Jednoduchý bič

Vysoké plesknutí koně

Pravý kop

Levý kop

Otočení a levý kop

Otření kolena a otočný krok

Vstoupení a spodní úder

Bílý had vystrkuje jazyk

Vstoupení, odražení a úder

Kop pravou patou

Postavení levým bokem ke krotkému tygru

Postavení pravým bokem ke krotkému tygru

Obrat vzad a kop pravou nohou

Zasažení protivníkových uší oběma pěstmi

Kop levou patou

Otočení a kop pravou patou

 Vstoupení, odražení a úderZdánlivý závěr

Zkřížení rukou

Návrat k hoře s tygrem

Příčné uchopení pavího chvostu

Krok do strany, jednoduchý bič

Rozčísnutí hřívy divokého koně vlevo

Vstoupení a uchopení pavího chvostu

Jednoduchý bič

Práce s člunkem do čtyř stran

Vstoupení a uchopení pavího chvostu

Jednoduchý bič

Mávání rukama plynoucími  mraky

Jednoduchý bič

Rozmach dolů

Zlatý bažant na jedné noze vlevo

Klouzání vzad paží vlevo a vpravo

Příčný let

Zvednutí rukou

Roztažení křídel bílého čápa

Otření kolena a otočný krok vlevo

Jehla na mořském dně

Napadení pažemi

Otočení, postavení bokem a úder

Vstoupení, odražení a úder

Vstoupení a uchopení pavího chvostu

Jednoduchý bič

Mávání rukama jako mraky

Jednoduchý bič

Vysoké plesknutí koně

Zkřížení dlaní vlevo

Otočení, zkřížení rukou a kop

Otření kolena a úder

Vstoupení a uchopení pavího chvostu

Jednoduchý bič

Rozmach dolů

Vstoupení k utvoření sedmi hvězd

Ústup k horskému tygru

Otočení a švihnutí lotosovou nohou

Střílení tygra lukem

Vstoupení, odražení a úder

Zdánlivý závěr

Zkřížení rukou

Závěr

Wing Chun Kung fu – Bojové umění bez tajemství a záhad

Wing Chun Kung fu patří mezi nejpraktičtější systémy, mezi ty které se dají skutečně použít jako realistická sebeobrana. Wing chun kung fu není tak staré jako tak zvané „Shaolinské“, ale i  tak se řadí mezi klasiku čínských bojových umění s přibližně třísetletou historií a vyvinutý už v dávné minulosti ze Shaolinského  kung fu. Stejně tak jak je tomu i u ostatních systémů a stylů, dělí se i wing chun kung fu na několik směrů. Existuje mnoho škol, kde se vyučují pohyby, které nejsou identické s pohyby ve školách jiných mistrů wing chun kung fu. Každý mistr píše stejnou řečí (wing chun je jen jeden), ale jiným rukopisem (mnoho směrů wing chun). Je to tím, že každý člověk této planety, chápe trochu jinak, než ten druhá a také schopnost se učit je rozdílná. A navíc rozhoduje tělesná dispozice, ale wing chun kung fu se přizpůsobuje člověku ne naopak. Stejně, jako pro většinu bojových umění i pro wing chun platí to, že se žáci po osvojení systému vydávají vlastní cestou a interpretují bojová umění tak, aby to vyhovovalo jejich osobnosti. Takto se soustavně vyvíjejí všechna bojová umění. Říká se kolik je mistrů, tolik je druhů wing chun., které se rozlišují nejen různou interpretací bojových principů pozměněnými technikami atd., ale i přepisem názvu. A jednotlivé směry mají přepis většinou odlišný. Z těchto a mnoha dalších důvodů je jen jeden „Wing chun kung fu“, ale mnoho škol, není škola horší či lepší. Je mnoho různých škol a v nich dobří i špatní žáci, a to platí i o učitelích. „Wing Chun Mo Lum kung fu“ není žádný záhadný bojový systém, kde se tajemně spekuluje s energií Qi – i když se jí používá. Wing chun není cirkusová akrobacie nebo sport, není to filozofování o ničem, přestože má velkou myšlenku. Je to bojové umění na celý život, a zároveň velmi realistický způsob sebeobrany.

 

„Wing Chun Mo – Lum kung fu“

není žádný složitý systém. Jako jeho základ jsou vyučovány pouhé tři „kueny“ (formy) beze zbraně, jeden kuen s dřevěným manekýnem a dva kueny se zbraní (dlouhou tyčí a párem nožů). A speciální cvičení, kterým se systém wing chun liší od ostatních stylů, a to co ho dělá tak jedinečným je cvičení, které se nazývá „Chi Sao“ (lepící se ruce), které je „Mostem“ mezi formami (kueny) a technikami boje. Zatím co ostatní bojové systémy a styly se spoléhají na pevně nacvičené kombinace obranných a útočných pohybů systém wing chun reaguje a bojuje zcela spontánně vždy podle daných možností a situace, neboť v reálné sebeobranné situaci nikdo nemůže předvídat, jaký pohyb útočník provede a proto nelze použít předem nacvičenou a připravenou bojovou kombinaci. Pouze ve vyjímečných případech, kdy se bojovník musí notně spoléhat na štěstí,  či na to, že protivník je slabší (ale napadne slabší silnějšího). Proto se žáci wing chun nespoléhají na žádné náhody nebo stěstí a místo toho se věnují cvičení, které jim zaručí, že v dané situaci budou adekvátně reagovat aniž by museli přemýšlet, jaký pohyb mají vlastně použít (jestli techniku č. 23 a nebo jinou, proboha umím jich tolik?) Věnují se cvičení, které jestliže naváží kontakt s útočníkem umožní, aby ruce či nohy reagovaly sami reflexivně. Toto cvičení se jmenuje „Chi Sao“ duše systému Wing Chun Mo Lum Kung fu.

Kdo neumí pohyby naučené v kuenech použít reflexivně v Chi Sao, ten nepraktikuje Wing Chun, ale pouze stejnoměrné procvičování systému výuky Wing Chun Mo Lum kung fu vede k očekávaným výsledkům. Otázkou je – co očekáváte od kung fu.

 

Program výuky systému Wing Chun Mo Lum kung fu ve škole Wing-Lam (linie Va-Lam Ts´)

Nejde o úplný popis všech metod a druhů cvičení a výuky „Wing chun Mo Lum kung fu“, ale pouze o nejpřístupnější formu důležitých informací pro pochopení jeho základů.

Základ systému vychází z tradice, která určuje pořadí nácviku forem, celého systému a způsob výuky. Wing Chun kueny slouží pouze k naučení a opakování daných pohybů. Není to tedy boj proti neexistujícímu protivníkovi!

Je mnoho čínských bojových umění, stylů a systémů, které mají sestavy pohybů prováděných stínově bez protivníka. Těm se pak říká formy „čínsky kueny“

Základ systému vychází z nácviku tradicí předepsaných šesti základních forem (kuenů).

Bez pomůcek:

Sil Lum Tao (malá myšlenka)

Chum Kill (hledání mostu)

Biu Tze (bodavé prsty)

Na panáku:

Mui Fah Yong (108 pohybů)

Se zbraní:

Luk Dim Boon Gwun (6 ½ techniky s dlouhou holí)

Ba Cham Dao Fat (8 cest nožů)

Cvičení ve dvojicích:

Jak pevně stanovené soubory daných cviků bojového programu (Lat Sao), tak naprosto volná aplikace forem „Nuk Sao“

Saan Sik „Sup Ying kuen“ (základní sebeobrana)

Chi Sao (lepící se ruce)

Chi Gwun (lepící se hole)

Chi Kirk (lepící se nohy)

Pomocné systémy:

Pa tuan Jin (8 kusů brokátu)

Tai Ji Quan (pěst velkého citu)

Sil Lum Tao

Tato první forma je základní kámen, na kterém stojí celý systém Wing Chun Mo Lum kung fu. První forma (sil lum Tao) má pro studenta velký význam, obsahuje základní obranné a útočné pohyby rukou v postoji (Yee Chee kim Yang Ma) bez pohybu nohou. Tato forma učí nezávislé práci rukou, ukáže a přiblíží techniky systému boje Wing Chum, který není ve své podstatě  založen na blokování nebo úderech, ale každá technika či pohyb může sloužit „bez rozdílu jako blok i jako úder. V neposlední řadě pomáhá koncentraci harmonii ducha i těla, pevnosti, pružnosti, správně dýchat a ve vhodný okamžik použít svou výbušnou sílu. Sil Lum Tao se cvičí – uvolněně na protažení – dynamicky s výbušnou silou – s důrazem na vnitřní aspekty dech a pozornost.

 

Chum Kill

Tato forma rozšiřuje „Sil Lum Tao“ o nové kombinace rozvíjející práci rukou a nohou koordinuje pohyb v prostoru, postoje, vytočení, kroky a kopy.

Chum Kill obsahuje různé kombinace obranných pohybů a hledat protivníkovy ruce, hledat kontakt (Jip Sao). V této formě již student přemýšlí o použití pohybů v boji a jak se pomocí „Chun Kill“ protivníkovi ubránit. Obě ruce v tomto kuenu pracují současně nezávisle na sobě. Důležitost toto fáze výuky je v přechodu od statické výuky „Sil Lum Tao“ k pohybu nohou a kombinacím přímých a bočních kroků v prostoru.

Sil Lum Tao slouží k naučení základních obranných a útočných technik v postoji Yee Chee Kim Yang Ma. Dechovým cvičením a práci s vnitřní energií Qi. Chun Kill cvičí obranyschopnost a použití technik, které vystačí bohatě proti všem možným útokům a na útočníkovo nekompromisní zneškodnění.

 

Biu Tze

Je třetí a poslední kuen (forma) beze zbraně, navazující na principy a myšlenky přecházejících dvou forem. Forma obsahuje nebezpečné a velmi agresivní útoky celého systému. Útoky učené v tomto kuenu, nácvik a použití krátké výbušné síly jsou vedeny na velmi citlivá místa lidského těla a při správné aplikaci mají „smrtelný účinek“. Používají se při nich lokty, malíkové hrany, prsty, údery pěstí, přímé údery a wing chun háky. Tato forma ztělesNuje pravidlo, které se říká, „že útok je nejlepší obrana“.

 

Muy Fah Yong

Legenda říká, že používání dřevěného panáka je dědictvím z dob kláštera „Shaolin“. Figurína je rozdělena na 16 úseků na nichž lze trénovat 108 technik rukou. Forma využívá pohybů myšlenek a principů z naučených kuenů. Cvičení na dřevěné panákovi slouží k nácviku nesčetných obranných a útočných technik rukou a nohou, kopů a krokových kombinací.

A k nácviku tvrdých úderů a kopů, k otužení končetin s plnou silou, které by s partnerem nebylo vůbec možné.

 

Chi Sao, Shang Chi Sao, Chi Kirk, Chi Gwun

To čím se Wing Chun kung fu liší od ostatních stylů a systémů je cvičení „Chi Sao“ Používá se na rozvíjení citlivosti rukou, vycítění záměrů protivníka a pohybu. Chi Sao učí jak správně umístit loket a jak se bránit s co nejmenším počtem pohybů a minimálním úsilím. Správné používání Chi Sao je přirovnáváno k tekoucí vodě. Ta není nikdy v klidu, přechází z břehu na břeh, vyhýbá se přilnutí a připoutání svého já ke břehu. Umožňuje kontrolovat pohyby protivníka. V Chi Sao nejsou stanoveny pozice. Správně umístěný a nepohyblivý loket je přirovnáván vichřici, střed je v klidu, ale okraje jsou ve stálém pohybu.

Tam pracuje obrovský tlak a síla , ale paže a předloktí pracují v jakémkoli směru. Cílem je útočit ze všech úhlů, protivník musí na útok okamžitě reagovat a přesměrovat svůj útok. Je zřejmé, že žáci Wing Chun si z počátku osvojují soubor pevně stanovených, neměnných pohybů (Nuk Sao), který představuje pouze základní a danou přípravu pro obouruční Chi Sao. A tím jej jim ukázána správná cesta. Později žáci již reagují mnohem samostatněji,Chi Sao zdůrazňuje citlivost rukou žáka vůči měnící se energii partnera. Každý pohyb musí být procítěný, rozvážný, ale uvolněný s pružinovým pnutím rukou směrem na partnera nebo protivníka. Přerušit či přesměrovat sílu partnera či se jí podvolit a přidat svoji, to vše s minimálním úsilím a silou. Postupně se dané cviky kombinují (Lat Sao) v nekonečný ciklus útoku a obrany, kdy se na sebe studenti „lepí“ rukama a později i nohama (stejné principy platí  i u Chi Gwun.) a pohybů, které proběhnou nejsou ve vrcholném Shang Chi Sao nějak plánovány či pevně určeny. Dan Chi Sao, Shang Chi Sao není  boj jako takový, je to bojové umění, které neustále zdokonaluje cit v rukou studentů Wing Chun a nastoluje naprosto neočekávané bojové situace, které musí studenti právě pomocí tohoto vypěstovaného citu a reakcí Shang Chi Sao zvládat nejnáročnější část výuky systému Wing Chun.

Chi Sao může student praktikovat neustále a stále je zdokonalovat, to je šance vylepšitsvé reakce, cit a své kung fu.

Celá výuka směřuje k tomu, aby se ruce a nohy a chůze stali na sobě nezávislými, jenom tak může student dokonale ovládat bojovou praxi svého systému. Velkou pomůckou mu jsou formy (kueny) beze zbraní a dřevěný panák. Teorie nezávislosti je bránou ke schopnosti člověka otevřít se systému Wing Chun Mo Lum kung fu.

 

Luk Dim Boon Gwun (6 ½ techniky s dlouhou tyčí)

Podle pověsti pocházejí techniky dlouhé tyče ve Wing Chu kung fu od Shaolinského mistra „Chi Sina“. Avšak samotné pohyby s dlouhou tyčí jsou velmi odlišné od starých „Shaolinských“, které musely být pozměněny a upraveny v duchu principů Wing Chun. Už jen pro svou délku od 2 1/5 až 3 1/5 m a nemožnost s ní točit okolo těla a různě přetáčet, což odporovalo duchu i principům Wing Chun. V kuenu bez jakýchkoliv krokových variací převládají pichy, srážení, odrážení pouze jedním koncem, cvičí se též speciální přípravná cvičení s dlouhou tyčí k posilování formou zvedání, podání a pohybů do vzduchu bez jakýchkoliv efektních prvků.

Též bylo vyvinuto speciální cvičení, které se nazývá Chi Gwun podobné Chi Sao, kdy dva cvičenci zkříží tyče a podle tlaku soupeřovy tyče lze vést účinně ten správný protiútok.

 

Ba Cham Dao Fat (8 cest nožů)

Techniky s dvojitými širokými noži jsou považovány za nejvyšší pohyby celého systému Wing Chun kung fu. Též jsou nazývány velké tajemství Wing Chun kung fu. Jestliže je Wing Chun kung fu beze zbraně velmi nekompromisní platí toto o motýlích nožích trojnásobně. Stejně jako techniky s dlouhou tyčí i techniky s dvojitým nožem se tak trochu vymykají z pravidel Wing Chun. Pohyby s tyčí a beze zbraně jsou živelné. Nespoléhají se na žádné pevně stanovené a dané kombinace. Ty vznikají až v boji reakcí protivníka. Metoda boje s motýlími noži používá stovkami let ověřené kombinace technik, které jsou neměnné. Při správném použití se pak stávají zbraní s neuvěřitelným destruktivním tempem……..

 

Cviky na „vnitřní“ sílu Tai Ji Chuan a Pa Tuan Jin

Viz. kapitola o Tai Ji Chuan

Qi Gong není bojový systém ani škola kung fu. Studenti se pouze učí správně dýchat, správně žít a cvičit svou „vnitřní“ sílu a energii Qi.

Harmonie těla a ducha, kontrola dechu, meditace, fyzická zdatnost a vědomí správného cíle.

Pokud ve všech  těchto informacích nacházíte fakta, neodpovídající informacím z jiných zdrojů a knih, je nutno znovu opakovat, že kolik je učitelů, tolik je škol………..

Doufáme, že se podařilo alespoň trochu telegraficky vám přiblížit bojové a cvičební aspekty Wing Chun a Tai Ji Quan Kung-fu jak pro adepty bojových umění, tak pro jednotlivce, kteří se zajímají o své zdraví. Dosažení těchto dvou aspektů si od cvičenců vyžaduje velmi málo, mít radost z pohybu, trpělivost a učit se. Vnitřní klid vyvěrá pouze z trpělivosti a vytrvalé mysli, protože Tai Ji vyžaduje vyvinutou mysl, vyžaduje to určitý čas, než mohou být zřejmé pozitivní výsledky, ale jakmile vyvinete dostatek trpělivosti, důslednosti, opravdovosti a být ochoten obětovat každý den trochu času, prospěch bude mnohý. Získáte dobré zdraví nebo bojovou sílu a nakonec bude původní oběť převýšena ziskem, zlepšeným zdravím, harmonií ducha i těla a zdravou myslí.

„Va Lam Ts’“ Josef Prošek, lektor, hlavní instruktor a zakladatel školy W.L.C.