. Sebeobrana v realitě života | Sebeobrana Beroun

Sebeobrana v realitě života

Sebeobranu lze chápat i cvičit na několika úrovních. Můžete cvičit individuálně nebo ve skupině. Můžete cvičit Judo nebo Karate, Box či Krav Maga atd. , a přitom být přesvědčeni, že nám to či ono vystačí i při sebeobraně na ulici. O tomto by bylo možné dlouze polemizovat,  ale jedna věc je jistá. Výkonnostní bojové sporty představují ve své podstatě ,,skleníkové podmínky“, vlastní a naprostou rovnost podmínek. To znamená stejnou zápasovou plochu, výstroj, váhové kategorie, věk, délku zápasů, pravidla a v nich celé soubory zakázaných akcí. O závodech a utkání vite již předem a můžete se jak psychicky tak fyzicky velmi dobře připravit. V sebeobranné situaci v realitě života, na ulici, doma, ve škole, v obchodním centru a pod., to vše co je výše uvedeno neplatí.

Na ulici neexistují pravidla, časový limit nebo hmotností kategorie, rozhodčí, ani žádné ,, fér plej“. Ale co má dělat běžný člověk v reálné sebeobranné situaci / žena, muž, dítě, starý, oslabený či tělesně postižený / na ulici v realitě útoku, když neví nic o útočníkovi, když je víc útočníků, neví jestli má zbraň, a je mu zcela jedno jste-li starší osoba, dítě nebo žena…..

Většina učitelů sebeobrany, bojových umění a sportů, včetně domácích i zahraničních publikací a videoprodukcí z oblasti sebeobrany, bojových umění a sportů, obrací vaši pozornost pouze na technické a fyzikální řešení konfliktů, za použití širokého rejstříku technik s tím, že jako obránce, jste zcela hotová, životem vyzrálá osobnost pevně stojící nad všemy problémy. A  k tomu ještě na takové úrovni, že již nemáte zapotřebí ,,bojovat“ sám se sebou protože dokonale znáte sám sebe.

Každý z vás, kdo je aspoň trochu kritický sám k sobě, ví a cítí že to tak skutečně není. Skutečností může ale být, že člověk sám sobě může být nepřítelem největším.

Schéma sebeobranné situace / fáze :

  1. Rozporová situace včetně důvodů jejího vzniku, objektivně nebo subjektivně: Zde se projevuje osobní filozofie + zkušenosti.

  1. Konfliktní siuace – v oblasti myšlení – v oblasti verbální / slovní / komunikace – teoretické znalosti – taktika.

  2. Střetová situace – časoprostorové řešení obrany prostředky: psychologickými – fyzickými.

Když vycházíme z toho, že sebeobranná situace je 100%, tak na rozporovou situaci připadá 50, a na konfliktní situaci 35%, To znamená, že na střetovou situaci připadá 15%.

Úspěch efektivní obrany závisí z 85 % na osobních vlastnostech obránce. Na jeho ovládání sama sebe, životních názorech, zralosti, systému hodnot, na celkové vyrovnanosti a názorech na svět a na lidi vůbec. Tato snaha o zdokonalení v těchto oblastech je mnohem obtížnější, než ovládnutí několika technik a ,,triků“ jakési praktické ,,supermoderní,, sebeobrany.!