. Rodokmen Wing Chun Kung Fu | Sebeobrana Beroun

Rodokmen Wing Chun Kung Fu

Každý tradiční styl čínského Kung Fu, zná svoji historii, a své mistry, díky kterým přežilo jejich bojové umění do dnešní současnosti. Rodokmen Wing Chun je velmi přesný. Lze v něm vysledovat mistry tohoto bojového umění od počátků před 400 lety až do současnosti, kterým dnes vděčíme za sebeobranný systém Wing Chun Kung Fu, a končí žáky Velmistra Yip Mana.

Kteří jsou dnes plným právem nazýváni velkými mistry Wing Chun, Ving Chun Kung Fu / Wing Tsun, Ving Tsun Kung Fu

Ng Mui Lao NiYim Wing Chun

Leung Bok Cho — Wong Wah Bo
Leung Yee Tye — Leung Jun — Leung Cheun — Chan Wah Soon
Leung Bak

Yip Man – Velmistr, a jeho žáci – mistři Wing Chun Kung Fu

Lok Yiu – Yip Chun – Yip Jing
Ng Chung So – Lo Man Kam – Leung Wong Cheung – Leung Ting – William Cheung …….

Takto by mohl pokračovat seznam jmenovaných mistrů Wing Chun, Ving Chun Kung Fu / Wing Tsun, Ving Tsun Kung fu, kteří patří skutečně k těm nejznámějším. A téměř každý z nich má, nebo měl, vlastní organizaci sdružující jejich školy. A takdále…..

Stejně jako pro většinu bojových umění tak i pro Wing Chun platí, že se po osvojení systému žáci vydávají vlastní cestou a interpretují umění tak, aby vyhovovalo jejich osobnosti. Takto se všechna umění soustavně vyvíjejí. Wing Chun se začalo měnit ve chvíli, kdy bývalí žáci Velmistra Yip Mana opustili Hong Kong. Každý znich jej učil / učí jiným způsobem……